Broschyr-SPSM-1

Skola på elevernas villkor.

Skola på elevernas villkor – en broschyr som presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens fem regionala specialskolor för barn som är döva eller har en hörselnedsättning.

»På fritiden brukar hon rida i Kumla, där finns en ridlärare som kan teckenspråk. Det är många som kan det i Örebrotrakten eftersom landets enda gymnasium finns här för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Det är bra, det gör det till en lätt stad att röra sig i, konstaterar Taylor och Cilla. Till och med inne på McDonalds finns det personal som kan teckna.«

Till Ords, det är jag

Agneta Persson, journalist med 18 års erfarenhet i yrket. Framför allt är jag kunnig inom fackliga frågor, arbetsmiljö, arbetsrätt och barns rättigheter, men jag skriver även om annat som till exempel skola och psykologi. Språkgranskar och målgruppsanpassar texter gör jag också, både för företag och myndigheter.

agneta_persson