Shakila-Umair

Shakila Umair

Sophögarna med elektroniskt avfall växer sig allt större i Pakistan. Det betyder jobb till tusentals människor – och usla arbetsvillkor för lika många. KTH-forskaren Shakila Umair försöker ändra på det. Om fem år kanske hon är tillbaks i Pakistan för att förbättra villkoren för arbetarna, säger hon. Reportaget om Shakila och skrotbergen i Pakistan publicerades i Ingenjören.

»De som jobbar med det här har ingen aning om hur farligt det är, säger hon. De vet inte vad det får för konsekvenser att dumpa kemikalierester i floder och diken och de vet inte att vårtorna, eksemen, astman, huvudvärken och den i övrigt vacklande hälsan orsakats av arbetsmiljön.«

Till Ords, det är jag

Agneta Persson, journalist med 18 års erfarenhet i yrket. Framför allt är jag kunnig inom fackliga frågor, arbetsmiljö, arbetsrätt och barns rättigheter, men jag skriver även om annat som till exempel skola och psykologi. Språkgranskar och målgruppsanpassar texter gör jag också, både för företag och myndigheter.

agneta_persson