Riskfyllt jobb att öppna importcontainrar.

Riskfyllt jobb att öppna importcontainrar.

Riskfyllt jobb att öppna importcontainrar – om containrar som kommer till Sverige ofta är gasade med giftiga kemikalier. Publicerades i Transportarbetaren.

»Orsaken till den rigorösa säkerheten kring containerarbetet är den olycka som skedde år 2006. Två män som ena dagen problemfritt lossat en container låg dagen efter på intensiven i Falun med yrsel, frossa, andningsbesvär och illamående.«

Till Ords, det är jag

Agneta Persson, journalist med 18 års erfarenhet i yrket. Framför allt är jag kunnig inom fackliga frågor, arbetsmiljö, arbetsrätt och barns rättigheter, men jag skriver även om annat som till exempel skola och psykologi. Språkgranskar och målgruppsanpassar texter gör jag också, både för företag och myndigheter.

agneta_persson