Orättvist ledarskap ökar risk för mobbning.

Orättvist ledarskap ökar risk för mobbning.

Orättvist ledarskap ökar risken för mobbning – om en studie från Karolinska Institutet som identifierar en rad faktorer i arbetsmiljön som kan leda till mobbning på jobbet. Publicerades i Arbetslivs nättidning.

»En komplicerande faktor när det handlar om mobbning i arbetet, är oförmågan att identifiera vad det egentligen är som pågår. Både för omgivningen och den som drabbas. Säger någon att den blir mobbad, ja då har det gått extremt långt.«

Till Ords, det är jag

Agneta Persson, journalist med 18 års erfarenhet i yrket. Framför allt är jag kunnig inom fackliga frågor, arbetsmiljö, arbetsrätt och barns rättigheter, men jag skriver även om annat som till exempel skola och psykologi. Språkgranskar och målgruppsanpassar texter gör jag också, både för företag och myndigheter. agneta_persson