Introduktion

Här får nybakade tid att mogna.

Här får nybakade tid att mogna – om nyttan av ett introduktionsår för nyblivna lärare och hur det kan organiseras. Publicerades i Chef & Ledarskap.

»Och nej, det är inte en bra lösning att låta adepten få en mentor från samma arbetsplats. Att de jobbar på olika ställen är grundläggande. Den som är ny i yrket ska kunna känna sig helt fri i samtalet med sin mentor. Man ska kunna föra ett prestigelöst samtal, ta upp känsliga frågor och blotta sin osäkerhet.«

Till Ords, det är jag

Agneta Persson, journalist med 18 års erfarenhet i yrket. Framför allt är jag kunnig inom fackliga frågor, arbetsmiljö, arbetsrätt och barns rättigheter, men jag skriver även om annat som till exempel skola och psykologi. Språkgranskar och målgruppsanpassar texter gör jag också, både för företag och myndigheter.

agneta_persson