Prinsessor

Boken »Hur gör prinsessor?« är en handledning för pedagoger.

Hur kan pedagoger inom förskolan med hjälp av barnlitteraturen vända genusbrillorna upp och ner? Sudda ut ramarna för det som ofta tas för givet? Vad händer om man låter Törnrosa vara en han? Jag träffade författarna till boken ”Hur gör prinsessor?” för att prata hur pedagoger inom skola och förskola kan arbeta normkritiskt. Artikeln publicerades i Förskoletidningen.

»Föreställningarna om hur tjejer och killar ska se ut och bete sig är så starka att det inte alls är konstigt att barnen agerar normpoliser och rättar varandra. De gör vad de kan för att lära sig hur de ska för hålla sig till normerna. Samtidigt.«

Till Ords, det är jag

Agneta Persson, journalist med 18 års erfarenhet i yrket. Framför allt är jag kunnig inom fackliga frågor, arbetsmiljö, arbetsrätt och barns rättigheter, men jag skriver även om annat som till exempel skola och psykologi. Språkgranskar och målgruppsanpassar texter gör jag också, både för företag och myndigheter.

agneta_persson