Ehsan

Publicerades i Rädda Barnens tidning Barn och nominerades till Wendelapriset.

Befriaren – om Ehsan Ullah Khan som lever i exil i svenska Lidköping för sin kamp mot barnarbete i hemlandet Pakistan. Reportaget publicerades i Rädda Barnens tidning Barn och nominerades till Wendelapriset.

»Hade han valt annorlunda om han vetat vad som väntade honom? Mordförsök, misshandel, tortyr. Efter sex månader i ett litet rum utan ljus försvinner inte bara alla färger utan också förmågan att se om bilarna på gatan rullar eller står stilla.«

Till Ords, det är jag

Agneta Persson, journalist med 18 års erfarenhet i yrket. Framför allt är jag kunnig inom fackliga frågor, arbetsmiljö, arbetsrätt och barns rättigheter, men jag skriver även om annat som till exempel skola och psykologi. Språkgranskar och målgruppsanpassar texter gör jag också, både för företag och myndigheter.

agneta_persson