Om genus i förskolan

Prinsessor

Hur gör prinsessor?

Hur kan pedagoger inom förskolan med hjälp av barnlitteraturen vända genusbrillorna upp och ner? Sudda ut ramarna för det som ofta tas för givet? Vad händer om man låter Törnrosa vara en han? Jag träffade författarna till boken ”Hur gör prinsessor?” för att prata hur pedagoger inom skola och förskola kan arbeta normkritiskt. Artikeln publicerades i Förskoletidningen och finns att läsa här.